Aplicatii de teren

 

2022 - Activități de teren în Carpații Meridionali

 

În Carpații Meridionali au fost analizate mai multe succesiuni din Cretacicul mediu.

 

A fost investigată o secțiune care expune membrul median al formațiunii Dumbrăvioara. Este alcătuită din marne gri intercalate cu calcare centimetrice. În depozitele din intervalul Cenomanian superior - Turonian inferior au fost idenfiticate intercalații de argile negre sedimentate într-un mediu euxinic.

Depozitele hemipelagice Albian-Turonian ale formațiunii Dumbrăvioara A – Membru median; B – Membrul superior

 

Au fost studiate succesiuni din regiunea Dâmbovicioara. Din punct de vedere geologic, zona Dâmbovicioara (cunoscută și sub numele de Rucăr - Bran) aparține părții de est a Carpaților Meridionali. Această zonă conține una dintre cele mai bogate macrofaune (în special amoniți) din Carpații României. Au fost studiate succesiuni aparținând intervalului Barremian-Apțian expus în Dealul Sasului. De asemenea, au fost analizate formațiunile marnoase negre cu radiolari, depuse în intervalul limitei Cenomanian-Turonian, într-un mediu anoxic, indicativ pentru depunerea OAE2 (Evenimentul Anoxic Oceanic 2).

Panoramă din Dealul Sasului - horsturi și grabene în depozitele cretacice

 

2021 - ACTIVITATI DE TEREN IN CARPATII ORIENTALI

 

Au fost analizate mai multe secțiuni din Carpații Orientali, din care cele mai reprezentative au fost selectate pentru a fi detaliat probate pentru analize biostratigrafice și geochimice, în vederea identificării OAE (Evenimentelor Anoxice Oceanice) în intervalul Albian-Turonian, obiectivul principal al acestui proiect.

 

Zona sudica a Carpatilor Orientali

Secțiunea Lepșa (Pânza de Vrancea – Semifereastra Vrancea)
Localizată la confluența râurilor Putna și Tișița, secțiunea expune succesiuni ale intervalului Cenomanian-Turonian (vârsta argumentată pe baza nanofosilelor calcaroase). Secțiunea conține un strat de argile negre de 40 cm, susceptibil să reprezinte OAE2.

 

Secțiunea Lepșa – Formațiunea de Tisaru.
(Foto Dr. Relu-Dumitru Roban, August 2021).

Detaliu a secțiunii Lepșa, incluzând nivelul de argile negre, posibil OAE2.
(Foto Dr. Relu-Dumitru Roban, August 2021).

 

 

Partea Centrala a Carpatilor Orientali

 

În această zonă au fost detaliat investigate succesiuni ale Moldavidelor Interne, respectiv Pânza de Audia. Un afloriment reprezentativ studiat este localizat la Hangu, pe malul stâng al râului Bicaz, amonte de Barajul Bicaz.
Sedimentele Formațiunii de Audia (Pânza de Audia) expuse în acest afloriment acoperă intervalul Albian mediu, vârstă indicată de analiza nanofosilelor calcaroase. Au fost observate mai multe nivele depoziționale anoxice, centimetrice până la decimetrice, posibil indicative pentru evenimentul OAE1d.

 

Sedimentele Membrului superior al Formațiunii de Audia din Pânza de Audia la Hangu (malul stâng al Râului Bicaz), în care se pot distinge intervale cm depoziționale anoxice.
(Foto Dr. Gabriel Ion, August 2021).

 

 

Arealul nordic al Carpatilor Orientali

 

Au fost investigate mai multe succesiuni sedimentare din partea nordică a Carpaților Orientali, pentru identificarea unor secvențe depoziționale anoxice în intervalul Albian-Turonian.

Succesiuni groase, metrice, de turbidite au fost observate pe ambele maluri ale râului Ostra, în apropierea localității Stulpicani. Secțiunile analizate aparțin Formațiunii de Audia (Pânza de Audia inclusă în Moldavidele interne). Turbiditele sunt compuse din alternanțe ritmice de gresii calcarose, centimetrice până la decimetrice, argile cenușii și negre și marne cenușii. În aflorimente, sunt vizibile intervale depoziționale anoxice.

 

Succesiune de turbidite ale Cretacicului mediu, care conțin nivele cm de argile negre  (Valea Ostra, lângă localitatea Stulpicani). Foto Dr. Gabriel Ion, August 2021.

 

 

Please select an item.