ACASA

OCURENȚA SPAȚIALĂ ȘI TEMPORALĂ ÎN CARPAȚII ROMÂNIEI A EVENIMENTELOR ANOXICE OCEANICE DIN CRETACICUL MEDIU ȘI CORELAREA LOR CU ALTE REGIUNI DIN TETHYS

ACRONIM: OCEANROC

 

Competiție: PN-III-ID-PCE-2020 – Proiecte exploratorii
Cod proiect: PN-III-P4-PCE-2020-0971
Nr. Proiect: 42/04.01.2021
Durata: 36 luni
Topica: paleoclimatologie, paleoecologie.
Director de proiect: Mihaela Carmen MELINTE-DOBRINESCU
Instituția: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geo-ecologie Marină (GeoEcoMar)
E-mail; melinte@geoecomar.ro

 

Sumarul proiectului

Acest proiect se concentrează asupra distribuției spațiale și temporale a Evenimentelor Anoxice Oceanice (EAO) în Carpații României și corelării acestora cu sucessiuni de vârste similare care conțin EAO din Domeniul Tethys. Pentru realizarea acestui proiect, vor fi investigate successiuni reprezentative care acoperă intervalul Baremian-Turonian în Carpații României. Obiectivul principal este identificarea evenimentului EAO1a (de la limita Barremian-Apțian) și EAO2 (la limita Cenomanian-Turonian). Successiunile vor fi de asemenea investigate pentru existența unor sub-evenimente anoxice oceanice, EAO1b, EAO1c și EAO1d, distribuite în intervalul Apțian-Albian. Pentru a realiza acest proiect, se vor desfășura investigații de teren, în vederea selectării unor succesiuni reprezentative și descrierea acestora litologic/sedimentologic. Succesiunile vor fi detaliat probate și analizate chemostratigrafic (izotopi d13C și d18O), micropaleontologic, mineralogic și din punct de vedere al paleomagnetismului. Aceste studii vor evidenția distribuția spațială a EOA în Carpații României. Pentru analiza distribuției temporale, se vor realiza analize ciclostratigrafice care vor permite evidențierea distribuției temporale a EAO în Carpații Orientali și Meridionali. Ultimul obiectiv al acestui proiect este corelarea Evenimentelor Anoxice Oceanice identificate în Carpații României cu cele din alte regiuni ale Domeniului Tethys (în special areale carpatice și alpine).

 

 

 

Please select an item.