Rezultate stiintifice

 


OCURENȚA SPAȚIALĂ ȘI TEMPORALĂ ÎN CARPAȚII ROMÂNIEI A EVENIMENTELOR ANOXICE OCEANICE DIN CRETACICUL MEDIU ȘI CORELAREA LOR CU ALTE REGIUNI DIN TETHYS [OCEANROC]

 

ETAPA 1 Distribuția spațială și temporală a Evenimentelor Oceanice Anoxice din Cretacicul mediu în Carpații Orientali

 

Derulare:
04.01.2021 – 22.12.2021

 

Activitati:
1.1. Realizarea unei sinteze a studiilor anterioare care descriu evenimente anoxice în Cretacicul mediu al Carpaților Orientali în vederea selectării arealelor de lucru.

1.2. Identificarea unor secțiuni reprezentative ale Cretacicului mediu din Carpații Orientali, poziționarea și descrierea acestor secțiuni.

1.3. Activitate de analiză în laborator a probelor colectate din punct de vedere geochimic, mineralogic, petrografic, sedimentologic și micropaleontologic (nanofosile calcaroase) colectate din Carpații Orientali.

1.4. Interpretarea datelor obținute și inițierea unei baze de date cu toate datele obținute în anul 1 al derulării acestui proiect pentru secțiunile studiate din Carpații Orientali.

 

ETAPA 2 Distribuția spațială și temporală a Evenimentelor Oceanice Anoxice din Cretacicul mediu în Carpații Merdionali

 

Derulare:

23.12.2021 – 28.12.2022

 

Activităţi:

Activitatea 2.1. Analiza lucrarilor publicate si in house referitoare la evenimentele anoxice globale ale Cretacicului mediu din Carpatii Meridionali in vederea selectarii arealelor de lucru

 

Activitatea 2.2. Identificarea unor sectiuni reprezentative ale Cretacicului mediu din Carpatii Meridionali, pozitionarea si descrierea acestor sectiuni.

 

Activitatea 2.3. Activitate de analiza in laborator a probelor colectate din Carpatii Meridionali.

 

Activitatea 2.4 Interpretarea datelor obtinute si completarea bazei de date cu toate datele obtinute in anul 2 al derularii acestui proiect pentru sectiunile studiate din Carpatii Meridionali.

 

Etapa 3 - Corelarea Evenimentelor Anoxice Globale din Cretacicul mediu din România cu alte areale tethysiene

 

Derulare: 29.12.2022 – 28.12.2023

 

Activități

Activitate 3.1

Analiza spațială și temporară a diverselor evenimente și sub-evenimente anoxice oceanice globale din Carpații României identificate în acest proiect și comparații cu alte areale tethysiene.

 

Activitate 3.2

Diseminarea rezultatelor

 

Please select an item.